İçecek suyu olmak nedir?

O yere gitmesi kısmet olmak

İlgili olabilecek başlıklar

İçecek nedir?