İçecek suyu olmak nedir?

O yere gitmesi kısmet olmak